Zhejiang
Tianjin
17 Jun 03:00
To Win Match
Zhejiang 2.00
Tianjin 1.72
Baoding Hebei
Beijing
17 Jun 06:00
To Win Match
Baoding Hebei 1.36
Beijing 2.89
Jiangsu
Fujian
17 Jun 06:00
To Win Match
Jiangsu 1.727
Fujian 1.99
Henan
Sichuan
17 Jun 08:00
To Win Match
Henan 1.41
Sichuan 2.69
Shandong
Shanghai
17 Jun 08:00
To Win Match
Shandong 3.40
Shanghai 1.27
Hubei
Liaoning
17 Jun 10:00
To Win Match
Hubei 1.169
Liaoning 4.45